woensdag 12 maart 2014

Koptienden Naarden 1513De namen en het folionummer.

Heer Gerit Coster 40
Volken Tijssen 40
Willem Claes Obesz 40
Gosen Claesz 40
Egbert van Kevere 40
Alit Andres 40
Heijnrick Tijmesz 40
Meijns Ossgensz 40
Heijnrick Nijwe enge 40
Peter Tijme Aertsz 40
Aelt Tijmensz 40
Tijmen Jacopsz 40
Cornelis Theusz 40
Egbert Lambertsz 40
Dibbout 40
Alit Claes Tijmensz 40
Tijmen Petersz 40
Claes Bunscoten 40
Gerit Moij 40
Volken Aertsz 40
Elbert Volkensz 40
Lambert Velt 40
Thonis Korsgensz 40
Ghijsbert Tijmensz 41
Jan Wout Claesz 41
Lambert Egbertsz 41
Claes Ricoutsz 41
Egbert Boet 41
Claes Heijn 41
Claes Volkensz 41
Herme Petersz 41
Claes Geritsz 41
Lambert Aeltsz 41
Ricout Lambtsz 41
Alit Elberts 41
Goessen Oelricxsz 41
Lambert Mathijsz 41
Peter Backer 41
Stijn Theusz 41
Dat Gasthuus 41
Jacop Dirck Jacopsz 41
Gerit Louwesz 41
Ghijsbert Cornelisz 41
Nemick Elbtsz 41
Jacop Reijersz 41
Dirck ijsbrantsz 41
Claes Willemsz 41
Heijnrick Lanffesz 41
Claes Aertsz 41
Louwe Reijersz 41
Peter Scout 41
Dijmer Jansz 41
Claes van Kevere 41
Cornelis Bortsz 41
(Claes Gerbrant Claesz?? 41)
Lambert die Metselaer 41
Goessen Lubberts 41
Jan Petersz 41
Wout Aertsz 41
Ouwe Peter Gerit Louwesz 41
Peter Rotersz 41
Jan Lanfesz 41
(ouwe?) Peter Gerit Louwesz 41
Deliaen Lubberts 41
Lubbert Coppensz 41
Louwe Jacop Louwes ,docht, 41
Jan Sier 41
(Louwe Geritsz??? 41)
Evert Petersz 41
Ricout Claesz 41
Meijert Gosen 41
Jacop Campersz 41
Ouwe Gerit Dirck Jacopsz 41
Jacop Lambt ,kijnd, 42
Claes Dirck Jacopsz 42
Gerit Dirck Jacopsz 42
Ghijsge Nijwen ?? 42
Tijmen Meijnsz 42
Heijnrick Meijnsz 42
Henrick Jansz 42
Thonis Lambertsz 42
Gerit Lambtsz 42
Evert Jan Ottensz 42
Roel Jacopsz 42
Willem Volkensz 42
Jacop Tijmesz 42
Thonis Thonisz 42
OUWE NAERDEN 42
Loech Jacopsz 42
Heijnrick Claesz ,van Hilff, 42
Claes Jansz 42
Die Susten 42
Sijmen Cupersz ,kijnd, 42
Jannetge Andres 42
Mejns Volkensz 42
Ghijsbert Claesz 42
Lanff Jansz 42
Peter Jan Andres 42
Jan Seijnsz 42
Tijmen Lubbertsz 42
Tijmen Ghijsen 42
Herme Jansz 42
Gouwe Tijmensz 42
Gerit Willemsz 42
Dirck Petersz 42
Gerit Boet 42
Corsgen Aertsz 42
Meijnsz Corsgensz 42
Dirck Jansz 42
Claes Deijn 42
Gerbert Molenaer 42
Frans Geritsz 42
Aernt Jansz 42
Jan Tijmensz 42
Heijnrick Veen 42
Jacop Gerbrantsz 42
Claes Ghijsen 42
Heer? Evert? 42
Peter Claesz 43
Claes Petersz 43
Beer Geritsz 43
Heijn Scout 43
Gerit Andresz 43
Come Aernt 43
Jacop Aertsz 43
Nemick Heijnesz 43
Gosen Uwer 43
Herme Jan Andresz 43
Gosen Rolofsz 43
Jan Berensz 43
Willem Willemsz 43
Claes Molenaer 43
Jan Melisz ,jonge, 43
Heer Peter Jacopsz 43
Elbert Jacopsz 43
Herme Geritsz 43
Goessen Ricoutsz 43
Roell Jansz 43
Gerit Reijersz 43
Beer? Aertsz 43
Gerit Elbertsz 43
Bout Egbertsz 43
Gerit Volkensz 43
Meijns Korsgensz 43
Jan Melisz 43
Ghijsbt Thonisz 43
Bart Thonisz 43
Jan Bartsz 43
Volken Jacopsz 43
Die Pastoer ,van Heijmeberch, 43
Dat Heijlich Cruijs Autaer 43
Die Memeou 43
Die Kerck 43

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1512

Koptienden Naarden 1511De namen en het folionummer.

Heer Gerit die Coster 15
Volken Tijsen 15
Willem Claes Obesz 15
Gosen Claesz 15
Alit Andres 15
Heijnrick Tijmesz 15
Meijns Osgensz 15
Heijnrick (Nuuwe nenge???) 15
Peter Tijme Aertsz 15
Alit Tijmensz 15
Tijme Jacopsz 15
Cornelis Theusz 15
Egbert Lambert 15
Dibbout 15
Gerbrant Jacopsz 15
Alit Claes Tijmensz 15
Jacop Jansz 15
Claes Bunscoten 15
Gerit Moij 15
Volcken Aertsz 15
Elbert Volkensz 15
Lambert Velt 15
Ghijsbert Tijmesz 15
Jan Wout Claesz 16
Lubert Egbertsz 16
Claes Ricoutsz 16
Egbert Boet 16
Claes Heijn 16
Thonis Corsgensz 16
Claes Volckensz 16
Herme Petersz 16
Claes Geritsz 16
Lambert Aeltsz 16
Ricout Lambertsz 16
Alit Elberts 16
Gosen Oelricxsz 16
Lambert Mathijsz 16
Peter Backer 16
Stijn Theusz 16
Dat Gasthuus 16
Jacop Dirck Jacopsz 16
Gerit Louwesz 16
Ghijsbert Cornelisz 16
Nemmick Elbertsz 16
Jacop Reijersz 16
Dirck ijsbrantsz 16
ClaeWillemsz 16
Heijnrick Lanfesz 16
Aernt Claesz 16
Louwe Reijersz 16
Peter Scout 16
Claes van Keveren 16
Dijnmer Jansz 16
Cornelis Bortsz 16
Gerbrant Claesz 16
Lamber die Metselaer 16
Goessen Lubbertsz 16
Egbert van Keveren 16
Jan Petersz 16
Wout Aertsz 16
Ouwe Peter Gerit Louwesz 16
Peter Rotersz 16
Jan Lanfesz 16
Delijaen Lubbertsz 16
Lubbert Coppensz 16
Ouwe Jacop Louwes dochter 16
Jan Sier 16
Louwe Geritsz 16
Evert Petersz 16
Ricout Claesz 16
Meijert Guesen 16
Jacop Campersz 16
Jacop Lambert ,kijnd, 16
Gerbrant van Bussem 16
Lambert Geritsz 17
Claes Dirck Jacopsz 17
Dirck Jacopsz 17
Gerit Dirck Jacopsz 17
Ghijsge Nijwe nenge 17
Ghijsbert Elbtsz 17
Tijme Meijnsz 17
Heijnrick Meijnsz 17
Heijnrick Jansz 17
Jacop Hermesz 17
Thonis Lambertsz 17
Gerit Lambertsz 17
Evert Jan Ottensz 17
Willem Willemsz 17
Jacop Tijmensz 17
Thonis  Thonisz 17
OUDE NAERDEN 17
Loech Jacopsz 17
Heijnrick Lambertsz 17
Heijnrick Claesz ,van Hilversom, 17
Claes Jansz 17
Die Susteren 17
Rutge Aeltsz 17
Sijme Cupsz ,kijnd, 17
Jannetge Andres 17
Gerit Dircxz 17
Meijns Volkensz 17
Ghijsbert Claesz 17
Lanff Jansz 17
Peter Jan Andriesz 17
Jan Seijnsz 17
Tijme Lubbertsz 17
Heer Tijme Ghijsen 17
Herme Jansz 17
Gouwe Tijmensz 17
Gerit Willemsz 17
Gerit Boet 17
Dirck Petersz 17
Ghijsbert Lap 17
Corsgen Aertsz 17
Meijns Corsgensz 17
Dirck Jansz 17
Claes Deijn 17
Frans Geritsz 17
Aernt Jansz 17
Jan Tijmesz 17
Heijnrick Veen 17
Jacop Gerbrantsz 17
Steve Elbtsz ,van Amersfoort, 17
Claes Ghijsen 18
Heer?? Evert 18
Peter Claesz 18
Claes Petersz 18
Beer Geritsz 18
Elbert Jacopsz 18
Heijn Scout 18
Gerit Andresz 18
Come Aernt 18
Nemick Heijnrick 18
Gosen Uwer 18
Herme Jan Andresz 18
Gosen Rolofsz 18
Jan Berensz 18
Willem Willemsz 18
Claes Molenaer 18
Jan Melisz ,jonge, 18
Peter Jacopsz 18
Hermen Geritsz 18
Gosen Ricoutsz 18
Roel Jansz 18
Gerit Volckensz 18
Gerit Reijersz 18
Beer Aertsz 18
Gerit Elbertsz 18
Bout Egbertsz 18
Cornelis Boutsz 18
Jan Melisz 18
Ghijsbt Thonisz 18
Bart Thonisz 18
Jan Bartsz 18
Volken Jacopsz 18
Die Pastoor ,van Heijmeberch, 18
Dat Heijlich Cruijs Autaer 18
Die Memoie??? 18
Die Kerck 18

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer